Garantie

Service-System geeft je standaard 5 jaar garantie op de geleverde kasten.

Wanneer het product binnen de garantietermijn van 5 jaar kapot gaat door materiaalfouten, fabricagefouten, of ondeugdelijkheid dan zullen wij het kosteloos repareren of vervangen. Service-System behoudt het recht om te kiezen voor vervanging of reparatie. Reparatie of vervanging van het product verlengt of vervangt de originele garantietermijn niet.

Defecten veroorzaakt door invloeden van buitenaf vallen niet onder de garantie. Denk bijvoorbeeld aan vallen, stoten, schade door beknelling, waterschade, ondeskundig of afwijkend gebruik, enzovoort. Schade ontstaan door eigen reparaties of herstelpogingen vallen niet onder de garantie.

Voor reparaties die niet onder de garantie vallen of na de garantieperiode worden uitgevoerd worden verzendkosten in rekening gebracht.

Melding
Is er sprake van schade aan een product neem dan altijd eerst contact op met ons via info@service-system.nl. Wij zullen je dan laten weten wat de werkwijze is voor het eventueel retourneren en/of repareren van jouw product.